Ledare på avdelningen Utmanare

Viktor

Ledare på avdelningen Upptäckare

Petra Olsson

Jonathan Nilsson

Hjälpledare

Ledare på avdelningen Spårare

William L

Hjälpledare

Ledare på avdelningen Äventyrare

Roger Eliasson

Viktor

Ledare

Roger Eliasson

William L

Hjälpledare

Petra Olsson

Jonathan Nilsson

Hjälpledare

Viktor