Vill du göra samhällsnytta och bidra till att barn och ungdomar får en lärorik och intressant fritidssysselsättning med utmaningar och många kompisar? Det handlar om ideellt arbete i en omfattning från några timmar upp till flera dagar per termin beroende på vilken roll du finner intressant. Vi vill förstärka kåren med nya ledare och ansvariga på olika områden.

Ditt uppdrag
Som styrelseledamot eller med ansvar för en viss uppgift liknar uppgifterna andra ideella föreningar. Kårmöte hålls en gång per månad under vår- och höstterminen och genomförs tillsammans med scoutledarna.

Som scoutledare eller hjälpledare planerar och genomför du tillsammans med ansvarig scoutledare avdelningsmöten med scouterna i den omfattning du vill och kan. Avdelningarna har vanligtvis ett möte om 1,5 timme per vecka, men även hajker eller övernattningar ett par gånger per termin samt ett sommarläger. Mötena har mycket varierande innehåll och anpassas också till scouternas åldrar. Vi har fyra avdelningar; Spårare 8-9 år, Upptäckare 10-11 år, Äventyrare 12-14 år, Utmanare 15-18 år.

Du kan
Inga speciella förkunskaper krävs. Eftersom aktiviteterna spänner över ett brett område är allehanda bakgrunder och erfarenheter välkomna. När du börjar i kåren finns också utbildningar som du kan gå.

Du är
För en roll i styrelsen kan man givetvis ha olika intresse för de olika uppgifterna där, vi söker bl.a. en sekreterare. För en scoutledare är det viktigt med samarbetsförmåga och lyhördhet. Man får gärna vara initiativtagande och uppfinningsrik också. Oavsett roll i kåren är ett glatt humör och livligt engagemang bra att vara utrustad med.

Om Köpingebro scoutkår
Kåren startades 1968 och är en av de största scoutkårerna i Österlenkretsen med ca 80 medlemmar varav ca 60 barn och ungdomar. Scoutstugan ligger i Nybrostrand och som medlem med någon form av uppdrag får man kraftfull rabatt om man vill hyra stugan.

Mer information
Vill du veta mer är du välkommen att vända dig till:
Margaretha Lasson, ordförande, 0762-82 88 38 / margarethalasson@gmail.com eller
Mats Nilsson, kassör, 0705-50 79 61 / mats_erik_nilsson@hotmail.com