Köpingebro Scoutkår har ca 80 medlemmar.

 

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 4 avdelningar fördelade på Spårarna, Upptäckarna, Äventyrarna, Utmanarna.

 

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av  fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga.

 

Kåren har en vald styrelse som sammanträder en gång i månaden. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktivteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugkommitté sköter uthyrningen av vår stuga.