Sommarläger 2018

L1040740

Hej !

Välkomna till årets sommarläger, som är ett samarbete mellan alla skånska scoutdistrikt. Platsen är Sjöröds lägerområde invid Gyllebosjön.
Temat är bazaar, som kopplar till Skånes marknadstradition och under lägret kommer marknader från hela världen att utforskas.
Läs gärna mer på https://www.regionlageriskane.se/

Tider och kostnad (in-och utryckningstider meddelas senare).

Sparare; 1-4/8. Kostnad 900 kr.
Upptäckare och äldre; 29/7-4/8. Kostnad 1500 kr.

Anmälan
Spårare; Lämna ifylld blankett till någon av spararledarna senast 31/3.
Upptäckare och äldre; Fyll helst i blanketten digitalt och maila den till respektive ledare senast 31/3
l andra hand lämna ifylld utskriven blankett till ledarna senast 31/3.

Betalning
Sker på Bg 5487-9101 senast 31/3. Ange scoutens namn+ sommarläger som meddelande.

Anmälan: Skriv ut / fyll i och maila svar från valfri fil nedan.