Spårarna 8-9 år

I Scouterna är det roligt bus utomhus som gäller. Du kan börja som spårarscout när du är åtta år, vi har terminstart för 8-åringarna på höstterminen, då du börjar 2:a klass.  Var beredd på äventyr redan från första dagen.

alder-sparare

Spårarna vågar sig utanför sin hemmiljö med stort mod och upptäckarglädje. Här får dom de grundläggande kunskaperna om scouting.

 

Vi träffas måndagar kl 18.30-20.00.

Viktigt att scouterna alltid har oömma utkläder och något att dricka ur.

 

Du är välkommen från det att du börjar 2:a klass.

När du börjar 4:e klass blir du en Upptäckare.

 

FÖR LÖPANDE INFORMATION, VÄNLIGEN SE KÖPINGEBRO SCOUTKÅRS HEMSIDA.

DÅ VI FÖRSÖKER VARA UTE VARJE MÖTE ÄR DET VIKTIGT ATT BARNEN ALLTID HAR OÖMMA UTEKLÄDER. DET ÄR OCKSÅ BRA ATT HA NÅGOT ATT DRICKA UR.

LEDARE:
BERIT​, ULRIKA​, INGELA​​, KARIN

 

https://www.facebook.com/kopingebroscoutkar/

Se kontaktlistan.

Vill du prenumerera på denna kalender i din mobil ? Tryck på länken via mobilen =) o välj prenumerera.
https://www.google.com/calendar/ical/28tcj1dt4654cs5lv0nur2pfd8%40group.calendar.google.com/public/basic.ics